تصحیح و توضیح
جمله ای را که در پست قبلی نوشته بودم یکی از جملات معروفی است که نیلس بور که استاد بکاربردن جملات دو پهلو بوده، زیاد به کار می برده است. بعد از دیدن کامنت دوستم به منبع اصلی اش مراجعه کردم تا جمله دقیق را پیدا کنم. تصحیح می کنم: "نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است."

کلمه "گاهی" را من فراموش کرده بودم که فراموشی اش کلی منطق جمله را عوض می کند. با برداشتن گاهی "سور وجودی" به "سور عمومی" تبدیل می شود. با بودن گاهی جمله به این صورت در می آید: وجود دارند حقیقت های ژرفی که نقیضشان حقیقت های ژرف دیگری باشند، اما صرفا نقیض هر حقیقت ژرفی حقیقت ژرف دیگری نیست. این از این!

درکی که من از این موضوع دارم این است که دو نظر می توانند با هم دیگر متناقض باشند ولی هر دو از حقیقت بهره برده باشند. متناقض بودنشون دلیل بر این نمی شه که یکی اشتباه است و دیگری درست. مثل تفاوت دو شیوه مختلف در تحقیق علمی،...

+

خواص جمله هایی از این ژاندر همینه تا صبح می تونیم "سوء استفاده منظم از کلماتی بکنیم که درست بهمین منظور ساخته شده اند" و بحث را ادامه بدیم. :D

[Wednesday, November 30, 2005]   [Link]   [ ]

CopyRight © 2006 Takineh.blogspot

[powered by blogger]